ODRŽANA 3. SEDNICA SAVETA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA

Održana je 3. sednica Saveta za mlade, kojom je predsedavao Aleksandar Jovanović. zamenik gradonačelnika i predsednik Saveta. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, u nastavku je predstavljena analiza rezultata rada Kancelarije za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca. Predstavljeno je svih 36 aktivnosti i programa koje je Kancelarija za mlade grada Kruševca realizovala tokom ove godine i analiza uspešnosti istih.

Tokom 2021. godine, preko 2660 mladih je učestvovalo na makar jednoj aktivnosti koju je Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca.