ODRŽANA 15. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Odbornici Skupštine Grada na današnjem zasedanjem zasedanju usvojili su Odluku o rebalansu budžeta.

Na sednici skupštine grada Kruševca razmatrano je 15 tačaka dnevnog reda. Jedna od najbitnijih je i predlog Odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Naime, Odlukom o budžetu grada Kruševca za 2022. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 5 milijardi 686 miliona 185 hiljada 372 dinara, od toga 5 milijardi 509 miliona 431 hiljada 190 dinara sredstva iz budžeta i 176 miliona 754 hiljade 182 dinara sredstava drugih izvora budžetskih korisnika.

Lokalni parlament razmatrao je i odluke o Izradi plana razvoja grada Kruševca, izmene i dopune programa poslovanja JKP “Vodovod Kruševac”, predlog odluke o pribavljanju putničkog vozila sa ekološkim gorivom. Skupština grada dala je mišljelje na Planove detaljne regulacije Bagdala 4, Pejton 3 kao i Izmene plana Železnička 1. Na dnevnom redu sednice je našla se i Odluka o izmeni I dopuni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu, kao i druge tačke iz imovinsko pravne oblasti.