NOVA ZANIMANJA U KRUŠEVAČKIM ŠKOLAMA

U skladu sa realnim potrebama privrede, u zajedničkoj saradnji PKS Regionalne privredne komore Kruševac, Školske uprave Kruševac i jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Rasinskog okruga, a uz stručnu podršku Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja RS, u četiri škole na području Rasinskog okruga, uvedeni su obrazovni profili koji ulaze u dualno obrazovanje. To su sledeće škole i obrazovni profili: Prva tehnička škola Kruševac –mehaničar motornih vozila, III stepen, Hemijsko-tehnološka škola Kruševac–prehrambeni tehničar, IV stepen, Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac – modni krojač,  III stepen, Tehnička škola Trstenik – operater mašinske obrade, III stepen. Konferencija  posvećena dualnom obrazovanju i rezultatima koji su na ovu temu postignuti na teritoriji Rasinskog okruga biće održana 24 maja u RPK Kruševac.