NASTAVLJAJU SE AKCIJE ČIŠĆENJA OBALA RASINE

Opšina Brus, u saradnji sa kruševačkim Vodovodom, a u cilju zastitne sredine, realizuje akciju čišćenja obala reke Rasine. JKP Rasina Brus, svakodnevno radi na uklanjanju komunalnog otpada na teritoriji opštine.

Akcija čišćenja komulanog otpada trajaće sve dok se divlje deponije ne uklone, a ovom prilikom upućen je apel građanima da komunalni otpad ne bacaju u reku i na obale, već da odlažu u za to predviđena mesta.