MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Danas se obeležava međunarodni Dan socijalnog preduzetništva, koji se ove godine obeležava kao deo Globalne nedelje preduzetništva. Udruženje građana „Evrokontakt“ iz Kruševca je danas na konferenciji za novinare predstavilo sadašnje i buduće aktivnosti vezane za socijalno preduzetništvu.

Udruženje “Evrokontakt“ se skoro šest godina intenzivno bavi ovom temom. Do sada su realizovali nekoloko projekata koji su imali za cilj da javnost upoznaju sa socijalnim preduzetništvom, budući da je naša zajednica još uvek nedovoljno informisana o ovom inovativnom modelu poslovanja. U narednom periodu kroz dva projekta koje je finansijski podržala Evropska unija Udruženje “Evrokontakt“ nastavlja sa aktivnostima koje će imati za cilj da se stvori stimulativno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu i drugim lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu. Naziv prvog projekta jeste ‘’Kreiranje stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom okrugu’’, a u okviru programa ‘’Pokret Polet’’ koji finansira Evropska unija a sprovodi Trag fondacija iz Beograda. Osnovu za dalji rad predstavljaće Centar za socijalno preduzetništvo Kruševca, koji uskoro kreće sa radom. Centar će predstavljati drugu kuću i mesto okupljanja i pokretanja zajedničkih aktivnosti socijalnih preduzetnika iz lokalne zajednice. Projekte je finansijski podržala Evropska unije preko programa “Pokret Polet“ Trag fondacije iz Beograda i preko programa ReLOaD2, odnosno ’’Regionalnog programa lokalne demokratije na Zašadnom Balkanu’’ koji realizuje UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj).