KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI – UTORAK, 31. JUL 2018. GODINE