KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI – PETAK, 27. JUL 2018. GODINE