KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI – ČETVRTAK, 09. AVGUST 2018.