KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI, ČETVRTAK 02. AVGUST 2018.