Kako proveriti da li je ražani hleb zaista ražani?