IN MEMORIAM – VLADIMIR TASIĆ

Vladimir Tasić rodjen je 30. maja 1954. godine u Kruševcu gde je zavrsio osnovnu školu i Kruševačku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Položio je pravosudni ispit nakon čega je biran prvo za zamenika, a zatim za opštinskog javnog tužioca u Kruševcu.
Vladimir Tasić formirao je Rasinski upravni okrug i u svojstvu Načelnika  Rasinskog okruga radio je osam godina, sve do 2000-e godine kada je dao ostavku i počeo da se bavi advokaturom.
Bio je aktivan u Socijalističkoj partiji Srbije od osnivanja obavljajući najistaknutije dužnosti,  član GO SPS Kruševac, zatim kao član Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Vladimir Tasić bio je neprekidno biran za Predsednika GO SPS Kruševac od 1998. godine, tako da je do danas dužnost predsednika kruševačkih socijalista obavljao pune 22 godine. Među mnogobrojnim stručnim i političkim obavezama tokom svog radnog veka, Vladimir Tasić bio je i autor i koautor više dela i knjiga u okviru Asocijacije za kulturu mira i toleranciju sa Muzejom mira u Kruševcu, gde je na poslednjoj promociji izjavio da mu je najdraža funkcija bila dužnost Predsednika komiteta za mit i toleranciju i međunarodnu saradnju Opštine Kruševac tokom devedesetih godina.
Sahrana će se obaviti 28. marta u 14 sati na Starom groblju u Kruševcu.