E-KONSULTACIJE: GRAĐANI UKLJUČENI U DONOŠENJE ODLUKA

Uključivanje građana, organizacija civilnog društva, predstavnika privrede i privrednih udruženja u proces donošenja odluka organa javne uprave, trebalo bi da postane pravilo, a ne izuzetak.

Da bi se to ostvarilo, neophodno je pokazati otvorenost prema zainteresovanima i ohrabriti ih da od pasivnih posmatrača postanu aktivni učesnici i partneri, sa konkretnim doprinosom. Upravo tim povodom, nedavno je pokrenut portal eKonsultacije.

Portal e-Konsultacije, na kojem će građani i sve zainteresovane strane moći da učestvuju u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa, od danas je počeo da radi. Ko želi da učestvuje, potrebno je da se registruje na portalu e-Uprave, u čijem je sklopu portal e-Konsultacije.

Sve faze izmene ili donošenja jednog propisa ili dokumenta kao i digitalna javna rasprava od danas na jednom mestu. Na portalu e-Konsultacije građani i zainteresovane strane biće informisani, ali će imati mogućnost da daju svoje i pročitaju tuđa mišljenja o planiranim promenama.