Dužnici za struju u problemu – izvršitelji pokucali na vrata

Zbog dugova za struju izvršitelji će zakucati na čak 150.000 adresa, jer je upravo toliko naloga za prinudnu naplatu od početka godine izdala Elektroprivreda Srbije. Od ovog broja, kako pišu Večernje Novosti, 97.778 su nalozi koji se odnose na nova dugovanja, a još 50.000 su stara dugovanja, čiji su ugovori o reprogramu raskinuti, jer građani nisu na vreme plaćali rate. U Komori izvršitelja rekli su da sve predmete obrađuju po nalogu EPS, pa od tog javnog preduzeća zavisi kada će zakucati na vrata ljudima .EPS je pre tri godine sa 274.220 domaćinstava potpisao ugovore o reprorgamu dugovanja koja ukupno iznose 17,12 milijardi dinara. Građani i firme su imali mogućnost da plate u 12 do 120 rata. Nekima je otpisana i kamata. Tri godine kasnije, raskinuto je više od 50.000 ugovora zbog neplaćanja rata na vreme. Svi raskinuti ugovori će dobiti uskoro epilog u vidu prinudne naplate, na razne načine – od skidanja dela plate do zaplene imovine, čak i nekretnine.