DANAS JE DAN 125. MOTORIZOVANE BRIGADE

U Kosovskoj Mitrovici 23. septembra 1981. formirana je 125. motorizovana brigada koja je do 1991. godine obučavala vojnike na odsluženju vojnog roka na terotoriji Kosova i Metohije gde je i učestvovala u operacijama tokom NATO – agresije kada je 6 pripadnika nestalo, 359 ranjeno a 412 pripadnika odlikovano. Rasformirana je 2005. kada nastaje 6. Centar za obuku koji prerasta u Komandu za razvoj Rasinske brigade i nastavlja tradiciju 125. herojske motorizovane brigade. U kasarni u Parunovcu obeležen je dan formiranja 125. motorizovane brigade.