AKCIJA UKLANJANJA ČVRSTOG OTPADA SA PRIOBALJA BLATAŠNICE

Reka Blatasnica, koja protiče kroz Blace i uliva se u reku Rasinu, smatra se jednom od najzagadjenijih. Da podsetimo, početkom februara na jezeru Ćelije u cilju zaštite akomulacije, postavljene su barijere kao zaštita od priliva čvrstog otpada i divljih deponija koji se slivaju iz reka Rasine i Blatašnice. Iz tog razloga, na inicijativu gradonačelnice Kruševca Jasmine Palurović, JKP Vodovod, u koordinaciji sa JKP Blace, sproveo je akcija uklanjanja otpada sa divljih deponija na priobalju reke Blatašnice. Pored aktivnosti koje u saradnji sa opstinama Brus i Blace realizuje kruševački Vodovod, u cilju zaštite sredine, ključno je uticati na svest ljudi koji žive u mesnim zajednicama kroz koje protiču reke Blatašnica i Rasina da komunalni otpad ne odlažu na obalama reka, s obzirom da je to najveći problem koji predstavlja ozbiljnu pretnju ekosistemu.

Prošle godine potpisan je Sporazum o obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom sa lokalnim samouprava iz Rasinskog i Topličkog okruga. U Narednom periodu biće potpisan i sporazum o izgradnji pogona za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu.