VIŠE SLOBODNIH MESTA U SREDNJIM ŠKOLAMA NEGO BUDUĆIH ĐAKA