SMANJUJU SE REZERVE KRVI, SITUACIJA ISTA SVAKOG LETA