PREDSTAVLJANJE “TURISTIČKOG VODIČA KROZ KRUŠEVAC”

U saradnji sa osnovnim školama, Turistička organizacija grada Кruševca pokrenula je akciju edukativnog karaktera, pod nazivom „Turistički vodič kroz Kruševac“, sa ciljem da se kod dece podstakne želja za upoznavanjem svog kraja. Prva u nizu prezentacija održana je u O.Š. “Vuk Karadžić”.

 

Akcija predstavlja prezentaciju najznačajnijih turističkih sadržaja Кruševca i neposredne okoline. Cilj je da se kod dece podstakne želja za upoznavanjem svog kraja i da im se probudi svest o pripadnosti jednoj sredini koja je posebna po mnogo čemu: bogatom kulturno – istorijskom nasleđu, značajnim ličnostima i prirodnim lepotama. Akcija je pokrenuta u saradnji sa osnovnim školama, a prva u nizu održana je u O.Š. “Vuk Karadžić”.

 

Putem ove akcije, Turistička organizacija grada Кruševca nastojaće da učenicima, kroz izlaganje licenciranog turističkog vodiča i prezentaciju turističkih sadržaja putem filma o Кruševcu, ukaže na najznačajnije turističke sadržaje u Кruševcu i neposrednoj okolini. Sledeća prezentacija biće održana u petak, u O.Š. “Dragomir Marković”.