POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI FABRIKE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA