ISKLJUČENJE VODE USLED KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI ZA 29. JUN 2018.