PKS POKRENULA PROJEKAT “STVARANO U SRBIJI”

Srbija ima sve predispozicije za proizvodnju kvalitetnih i zdravih domaćih proizvoda – plodnu zemlju i obilje vode, brojne šume i pašnjake, autohtone sorte domaćih životinja, voća i povrća. Iz tih razloga je Privredna komora Srbije pokrenula projekat “Stvarano u Srbiji” i kreirala oznaku “Čuvarkuća” kako bi pružila podršku domaćim proizvodima i proizvođačima.

 

Novom oznakom “čuvarkuća” odabrani proizvodi u Srbiji dobiće potvrdu domaćeg porekla i izuzetnog kvaliteta kao dodatu vrednost i svojevrsno priznanje za stvarano u Srbiji, od najboljih domaćih materijala i sirovina, domaćim resursima i inovativnošću. “Stvarano u Srbiji” je akcija kojom u Privrednoj komori Srbije žele da se probudi svest o našoj odgovornosti i da, postajući “čuvarkuće”, da se doprinese da vrednost koju stvaramo u Srbiji ostane ovde. Oznaka “čuvarkuća” znači ne samo da je proizvod stvoren u Srbiji nego da je napravljen od najboljeg što imamo i da kao takav sadrži vrednost našeg rada, ideja, kreativnosti, dizajna, inovacija, domaćih materijala i sirovina. Žig “čuvarkuća” mogu poneti proizvodi u oblasti prerađivačke industrije, prema utvrđenom šifrarniku. Uslov je i da proizvod poseduje natprosečni nivo kvaliteta, da je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala, da ga odlikuje funkcionalnost, visoka upotrebna vrednost, savremeni dizajn ali i da je proizvod na tržištu najmanje godinu dana pre upućivanja zahteva za dodelu žiga. Sve informacije o uslovima i postupku sticanja prava na korišćenje žiga “čuvarkuća” dostupne su na sajtu www.stvaranousrbiji.rs.

 

Zahtev za sticanje prava na korišćenje žiga “Čuvarkuća” podnosi se PKS na propisanom obrascu a procedura dobijanja žiga je podeljena u tri faze I traje oko 45 dana od dana podnošenja zahteva. Prijavljivanje proizvoda za žig “čuvarkuća” omogućeno je od 16. juna. Brojni predstavnici privrede podržali su akciju “Stvarano u Srbiji” i izrazili spremnost da se prijave za učešće u projektu. Prva srpska kompanija koja je svoje proizvode prijavila za dodelu žiga “čuvarkuća” je kompanija Nektar.