Lokalna poreska administracija grada Kruševca, obaveštava svoje poreske obveznike da saglasno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu svoja poreska dugovanja plaćati odloženo do 24 mesečnih rata, uz otpis 50% kamate. Svi zainteresovani poreski obveznici bliža obaveštenja mogu dobiti lično u prostorijama LPA (bivša zgrada SDK), ul. Trg mladih br. 1, Kruševac, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova