KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI – PETAK, 10. AVGUST 2018.