KRUŠEVAC DOBIJA POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović izjavio je da je na jutrošnjoj sednici Vlade Republike Srbije data saglasnost, odnosno doneta Odluka o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, koji će poslovati u okviru Univerziteta u Nišu. Sve potrebne pravno – formalne aktivnosti koje su bile neophodne za realizaciju ovog velikog obrazovnog  poduhvata za Grad Kruševac završene su u planiranim rokovima i za dva meseca očekuju se prvi konkretni koraci. Poljoprivredni fakultet je prvi državni fakultet koji se otvara u Kruševcu, ali planovi se odnose i na druge, u skladu sa potrebama i mogućnostima Grada. Prilikom razmatranja uzeće se u obzir i parametri opredeljujući za aktuelni poslovni ambijent. Pored višestruke koristi za Kruševac, kao najvažniji motiv je zadržavanje i povratak mladih nakon školovanja i stvaranje uslova za njihov život i rad u rodnom gradu.