Izveštaj Štaba za vanredne situacije Kruševac za 22.03.2018.godine, jutro