ISKLJUČENJE VODE ZA 13. JUN 2018. USLED KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI