I U KRUŠEVCU OD SUTRA ZABRANJENA OKUPLJANJA

Na danas održanoj telefonskoj sednici, gradski Štab za vanredne situacije je, na osnovu mera Vlade Republike Srbije koje su danas saopštene, doneti su sledeći zaključci, kojim se dopunjuje Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Kruševca br. 82-4/2020, doneta 07.07.2020. godine.

 

O D L U K A

 

1. Zabrana organizovanog javnog okupljanja više od 10 ljudi i na zatvorenim i otvorenim prostorima.

 

2. Ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Svaki ugostiteljski objekat, prodavnica će morati jasno da istakne koliko je ljudi dozvoljeno da bude u objektu. Na jednu osobu – četiri kvadratna metra.

 

3. Ograničiti rad trgovačkih i ugostiteljskih objekata zatvorenog prostora (tržni centri, marketi, kafići, barovi, restorani, hoteli-hotelski restorani, kladionice koje pružaju ugostiteljske usluge i svi ostali zatvoreni objekti) na teritoriji grada Kruševca.

 

Nalažemo gore navedenim objektima da radno vreme prilagode po sledećoj dinamici: – radno vreme u zatvorenim objektima je do 21:00 čas, dok će rad u otvorenim prostorima – baštama biti ograničen do 23:00 časa. Mere stupaju na snagu od 10.07.2020 od 07:00 sati.