DR VESNA STEVIĆ GAJIĆ PREUZIMA DUŽNOST DIREKTORA BOLNICE