DAN PEŠAČENJA U SRBIJI U SUBOTU, 15. SEPTEMBRA 2018.